Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy E. M. Forster

Sentencje w bazie Gavagai:

Sugeruję, że jedyne książki, które mają na nas jakiś wpływ to te, na które jesteśmy gotowi, a które idą nieco dalej drogą, którąśmy sami dla nas obrali.

I suggest that the only books that influence us are those for which we are ready, and which have gone a little farther down our particular path than we have yet gone ourselves.

E. M. Forster Zobacz Głębia: -

Faith, to my mind, is a stiffening process, a sort of mental starch, which ought to be applied as sparingly as possible.

E. M. Forster Zobacz Głębia: -

In America you can go on the air and kid the politicians, and the politicians can go on the air and kid the people. Personal relations are the important thing for ever and ever and not this outer life of telegrams and anger.

E. M. Forster Zobacz Głębia: -

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Wylosuj Lista poprzedni następny